Collectie Soeterbeeck

Collectie Soeterbeeck
Radboud Universiteit Nijmegen

OverigeSIGNATUUR TITEL JAARTAL
225.7 nie.t 1822 Die Heiligen Evangelien (zevende deel) 1823
225.7 nie.t 1823 Die Heiligen Evangelien (vijfde deel) 1823
242 cra De eeuwige zaligheid betracht in zeven meditatien 1810
248.4 dag Dagelyksche oeffeninge van het inwendig gebed of meditatie [1809]
Christelyke overdenkingen, of meditatien [1809]
Gemakkelyken middel om onderwezen te worden in de oeffenninge van het inwendig gebed by maniere van catechismus [1809]
270.6 bea Geschiedenis van de rampen en gevangenschap van Pius den VII 1815
922 deo Deodatus of het vermogen van den godsdienst (eerste deel) 1837
Deodatus of het vermogen van den godsdienst (tweede deel) 1837
Eustachius of een leven der eerste tijden van het Christendom (eerste deel) 1838
Eustachius of een leven der eerste tijden van het Christendom (tweede deel) 1838
Leven van Broeder Archangelus 1837
z.s. 1 Hymnale s. 18/19
z.s. 2 Fables de Fénélon -
z.s. 3 Breviarium s. 16a
z.s. 4 Gebeden van de Heilige Gertruda 1874
z.s. 5 De Navolging van Christus [1840]
z.s. 6 Missale Romanum 1910
z.s. 7 Officium Defunctorum et Ordo Exsequiarium pro adultis et parvulis 1883
z.s. 8 Handboek van den christelijken catholijken godsdienst (tweede deel) 1809
z.s. 9 [Het ur-werck van de Passie Christi] -
z.s. 10 [Catholycke sermoonen oft verclaaringhen] -
 

Zijbalk