Collectie Soeterbeeck

Collectie Soeterbeeck
Radboud Universiteit Nijmegen

Mariëndaal[PLAATS] Diest

[PERIODE]

[STATUTEN]


[NAMEN, ZEGELS & LIGGING]

1.1 Benamingen in de bronnen

1.2 Zegels met randschriften

1.3 Ligging


[GESCHIEDENIS]

2.1 Voorgeschiedenis

2.2 Regularissenklooster

2.3 Incorporatie

2.4 Clausuur

2.5 Beknopte geschiedenis

2.6 Relaties met andere kloosters

2.7 Begunstigers

2.8 Fusie/opheffing/lotgevallen tijdens de Gelderse oorlog en Opstand

2.9 Overgang tot een andere orde en beknopte geschiedenis daarna


[GEBOUWEN & MATERIËLE CULTUUR]

3.1 Afbeeldingen

3.2 Archeologisch onderzoek en restanten

3.3 Beschrijving/reconstructie afzonderlijke kloostergebouwen

3.4 Interieur en voorwerpen

3.5 Geschiedenis na de opheffing


[ECONOMIE]

4.1 Huizen- en grondbezit

4.2 Rentebezit

4.3 Economische activiteiten conventualen

4.4 Financiële en fiscale situatie

4.5 Beknopte geschiedenis

4.6 Beheer van de goederen tijdens en na de Opstand


[GEESTELIJK & INTELLECTUEEL LEVEN]

5.1 Handschriften/boekenbezit

5.2 Scriptorium/boekproductie

5.3 Literaire productie

5.4 Liturgische activiteiten


[PROSOPOGRAFIE]

6.1 Matres

6.2 Procuratrices

6.3 Overige ingezetenen

6.4 Patres

6.5 Voogden/rentmeesters


[ARCHIVALIA]

7.1 Conventarchief

7.2 Andere archivalia


[LITERATUUR]

8.1 Specifieke literatuur

8.2 Algemene literatuur


[NOTEN]

 

Zijbalk