Collectie Soeterbeeck

Collectie Soeterbeeck
Radboud Universiteit Nijmegen

Kast IVSIGNATUUR TITEL JAARTAL
IV 1 Generale legende der heylighen (eerste deel) 1619
IV 2 Generale legende der heylighen (tweede deel) 1619
IV 3 Antiphonarium Romanum 1627
IV 4 (Hs 446) Antiphonarium hiemale ca. 1478
IV 5 Generale legende der heylighen. (eerste deel) 1665
Generale legende der heylighen (tweede deel) 1665
IV 6 (Hs 447) Antiphonarium aestivale ca. 1504
IV 7 (Hs 448) Antiphonarium integrum voor de vespers ca. 1530
IV 8 Antiphonarium Romanum [1793]
IV 9 Missale Romanum 1621
IV 10 Epistelen ende Evangelien vanden geheelen iaer -
IV 10a Gezangboek s. 19
IV 10b Gezangboek voor kleding en professie s. 19
IV 11 Graduale Romanum, volgens het Roomsche Misboek na 1808
Missae Novae, festis solemnioribus decantandae -
[Mis 14-28 in twaalf eenheden] -
Appendix of bijlage tot het Graduale Romanum -
  [Gezangen onder de elevatie, in twee eenheden] -
  Cantationes Novae sub Elevatione, in festis solemnioribus decantandae -
IV 12 Graduale Romanum, volgens het Roomsche Misboek na 1808
Appendix of bijlage tot het Graduale Romanum -
Missae Novae, festis solemnioribus decantandae -
  [Mis 14-28 in twaalf eenheden] -
  Cantationes sub Elevatione, in festis solemnioribus decantandae -
  [Gezangen onder de elevatie, in twee eenheden] -
IV 13 Graduale Romanum, volgens het Roomsche Misboek [1808]
  Appendix of bijlage tot het Graduale Romanum 1827
  Missae Novae, festis solemnioribus decantandae 1790
  [Mis 14-23 en 25-28, in elf eenheden] -
  Cantationes Novae sub Elevatione, in festis solemnioribus decantandae -
  [Gezangen onder de elevatie, in twee eenheden] -
IV 14 Graduale Romanum juxta Novum Missale Recognitum 1648
Appendix ad Graduale Romanum 1642
[Twee gezangen onder de elevatie]  
IV 15 (Hs 449) Antiphonarium aestivale ca. 1499
IV 16 (Hs 450) Breviarium nocturnale, pars hiemalis
Antiphonarium hiemale
ca. 1477-80
IV 17 (Hs 451) Antiphonarium, processionale ca. 1594-1609
IV 18 Antiphonarium Romanum 1735
IV 19 Antiphonarium Romanum 1651
IV 20 [Graduale Romanum juxta Novum Missale Recognitum] [1701]
  [Missae de Sanctis Archiepiscopatus Ultrajectensis] [1701]
  Appendix ad Graduale Romanum 1701
  [Missae Novae] [Mis 1-28] [1701]
IV 21 (Hs 452) Antiphonarium aestivale ca. 1475
IV 22 (Hs 453) Antiphonarium hiemale ca. 1478
IV 23 De veltbouw ofte Lant-winnighe 1622
IV 24 Missale Romanum 1574
IV 25 (Hs 454) Antiphonarium aestivale ca. 1478
IV 26 Breviarium Romanum 1630
IV 27 Graduale Romanum, of Misgezangen voor de Roomsch-Katholijke Kerken in Nederland 1842
  Appendix ad Graduale Romanum [1842]
  Missae Novae. Nieuwe Missen [Mis 1-14] [1842]
IV 28 Graduale Romanum juxta Novum Missale Recognitum 1745
  [Misse van de heyligen van 't Aarts-Bisdom van Utrecht] [1745]
  Appendix ad Graduale Romanum 1737
  Missae Novae, festis solemnioribus decantandae [Mis 1-13] 1745
  [Mis 14-18 in vijf eenheden]  
  [Twee gezangen onder de elevatie]  
IV 29 Graduale Romanum, volgens het Roomsche Misboek na 1808
  Appendix of bijlage tot het Graduale Romanum 1827
  Missae Novae, festis solemnioribus decantandae [Mis 1-13] -
IV 30 Graduale Romanum, volgens het Roomsche Misboek na 1808
  Missae Novae, festis solemnioribus decantandae [Mis 1-13] -
  Appendix of bijlage tot het Graduale Romanum 1827
IV 31 (Hs 455) Graduale, pars hiemalis ca. 1531-32
IV 32 Graduale Romanum, volgens het Nieuwe Misboek 1792
  Bijlagen tot het Graduale Romanum 1791
  Nieuwe Missen, te zingen op de plechtige feesten [Mis 1-29] 1792
IV 33 Graduale Romanum, volgens het Roomsche Misboek 1815
  Bijlage tot het Graduale Romanum 1822
  [Nieuwe Missen] [Mis 1-28, incompleet]  
IV 34 Graduale Romanum, volgens het Roomsche Misboek 1815
  Bijlage tot het Graduale Romanum 1822
  [Nieuwe Missen] [Mis 1-28]  
IV 35 Graduale Romanum, volgens het Roomsche Misboek 1815
  Bijlage tot het Graduale Romanum 1822
  [Nieuwe Missen] [Mis 1-28]  
IV 36 Psalterium 1538
IV 37 Psalmi Davidis Vulgata Editione 1611
IV 38 Dat gheheel nieuwe Testament ons heeren Jesu Christi 1553
IV 39 De pelgrimagie van het kindeken Jesus 1674
IV 40 Officia Propria Sanctorum Ordinis 1699
IV 41 Officia Propria Sanctorum Ordinis 1699
IV 42 Officia Pia Sanctorum Ordinis 1731
IV 43 Gepyzen en affectien op het lyden van onzen zaligmaker voor elken dag des jaers 1786
IV 44 Gepyzen en affecten op het lyden van onzen zaligmaker voor elken dag des jaers. (Tweede deel) 1786
IV 45 [Graduale Romanum, volgens het Roomsche Misboek] [1815]
  Bijlage tot het Graduale Romanum 1822
  [Nieuwe Missen] [Mis 1-28] -
IV 46 (Hs 456) Getijdenboekje ca. 1543-14
IV 47 (Hs 457) Getijdenboekje ca. 1525-30
IV 48 (Hs 458) Getijdenboekje s. 16
IV 48a Den eygendom van de alderheylighste maget ende moeder Godts Maria -
IV 49 (Hs 459) Getijdenboekje s. 16
IV 50 (Hs 460) Zeven boetepsalmen en dodenofficie s. 16
IV 51 (Hs 461) Liturgische handschriften (fragm.)
Breviarium Windeshemense (fragm.)
ca. 1500
1499
IV 52 (Hs 462) Liturgisch verzamelhandschrift ca. 1477-97
IV 53 [Veertien bladen uit het Missale Romanum IV 24] 1574
IV 54 Hymnale s. 18/19
IV 55 (Para)liturgisch verzamelhandschrift [samengesteld door Arnoldus Beckers] 1788
IV 57 Horae Diurnae. Breviarii Romani 1883
IV 58 Brevier in het Nederlands [afgeschreven door Arnoldus Beckers] s. 18/19
IV 59 [Rituale Romanum] -
IV 60 Horae Diurnae Breviarii Romani 1696
IV 61 Horae Diurnae Breviarii Romani 1749
IV 62 Horae Diurnae Breviarii Romani 1749
IV 63 Officia Propria Sanctorum Ordinis 1753
IV 64 Officia Propria Sanctorum Ordinis 1753
IV 65 Horae Diurnae Breviarii Romani 1757
IV 66 Horae Diurnae Breviarii Romani 1757
IV 67 Officia Propria Sanctorum Ordinis 1672
Festa Propria et Nova Sanctorum
IV 68 Officia Propria Sanctorum Ordinis 1731
IV 69 Breviarium Romanum 1782
IV 70 Horae Diurnae Breviarii Romani 1844
IV 71 Psalterium en Hymnale 1563?
IV 72 (Hs 463) Jordanus van Quedlinburg, Opus postillarum et sermonum de tempore ca. 1484-1500
IV 73 (Hs 464) Geestelijke oefeningen ca. 1500
IV 74 (Hs 465) Psalterium per hebdomadam nocturnale, breviarium nocturnale ca. 1485-1502
IV 75 Psalterium Davidicum 1552
IV 76 (Hs 466) Liturgisch verzamelhandschrift
Psalterium
ca. 1528-53
1536
IV 77 (Hs 467) Liturgisch verzamelhandschrift 1527
IV 78 (Hs 468) Liturgisch verzamelhandschrift ca. 1470-80
ca. 1542
IV 79 (Hs 471)
IV 79A (Hs 470)
IV 79 (Hs 469)

Breviarium diurnale notatum, pars hiemalis
Breviarium nocturnale notatum, pars aestivalis

ca. 1478
ca. 1477-80
IV 80 (Hs 474)
IV 80 (Hs 471)

Breviarium diurnale notatum

ca. 1478
IV 81 (Hs 472) Liturgisch verzamelhandschrift ca. 1467-70
IV 82 (Hs 473) Commemoraties, litanie, vesperale, hymnale ca. 1489-95
IV 83 (Hs 474) Breviarium nocturnale notatum, hymnale ca. 1463-76
IV 84 (Hs 475) Liturgisch verzamelhandschrift ca. 1497-99
IV 85 (Hs 476) Officium defunctorum notatum ca. 1485-96
IV 86 (Hs 477) Psalterium per hebdomadam s. 15
IV 87 (Hs 478) Oefeningen en overwegingen, uitleg van de regel van Augustinus, preken ca. 1525-50
IV 88 (Hs 479) Vesperale ca. 1521-36
IV 89 (Hs 480) Psalterium per hebdomadam ca. 1525-50
IV 90 (Hs 481) Vesperale ca. 1520-54
IV 91 (Hs 482) Officium defunctorum 1600
IV 92 (Hs 483) Liturgisch verzamelhandschrift, ingebonden met een gedrukt breviarium ca. 1542-68
IV 93 Dit is den duytschen souter 1504
IV 94 (Hs 484) Officium defunctorum ca. 1450-1500
IV 95 Wonderbaer leven van den zaligen pater Laurentius à Brundusio -
IV 96 Den Costelycken Spieghel Der Religieuse Volmaecktheydt 1605
IV 97 Het Roomsch Martelaren-boeck [1642]
IV 98 Roomsch Martelaren-boeck 1642
IV 99 'T Leven vanden H. Thomas de Villanova 1660
IV 100 [Meditatiën] [1673]
IV 101 Verklaringen van den eerweerdighen Pater Cornelius Hazart 1676
IV 102 Het Roomsch Martelaren-Boeck 1688
IV 103 Den Religieusen staet Verdedight tegens sommige qualijckspreeckende van deese tijden 1692
IV 104 [Davids Harp-sangen, of Het Boeck der Psalmen] [1697]
IV 105 De capucyn van Schotland 1701
IV 106 Lust-hof der Zielen 1707
IV 107 [Vier-slagh der goddelycker liefde] [1713]
IV 108 Devotie van negen dagen oft van negen woensdagen ter eere van den H. Joannes Nepomucenus 1740
IV 109 L'imitation de Jesus-Christ 1753
IV 110 Den dienst van de goede-weke en van de paesch-weke 1768
IV 111 Epistel en Evangelien te zamen met de Gebeden 1770
IV 112 Historie van het alderheiligste sacrament van mirakel 1770
IV 113 De stemme des herders 1777
IV 114 Caii Sallustii Crispi Opera 1778
IV 115 Vie de Dauphin, Père de Louis XVI 1780
IV 116 Excerpt uit de Schoonheden van den Rooms Catholijken Godsdienst van François-René de Chateaubriand (Rotterdam: J.J. Thompson, 1821, p. 337-369), gevolgd door een tekst met de titel ‘Kloosterleven’ [na 1821]
IV 117 Onderwyzingen over de voornaemste waerheden van den Gods-Dienst en over de byzonderste pligten van het Christendom 1807
IV 118 Instruction sur le chemin de la croix 1809
IV 119 La règle de saint Augustin, évèque et docteur de l'Église. 1854
IV 120 [Graduale Romanum juxta Novum Missale Recognitum] [1745-1754]
  Appendix ad Graduale Romanum [1745-1754]
  [Missae Novae] [Mis 1-28] [1745-1754]
IV 121 Den catholyken pedagoge, oft christelyken onderwyser in den catechismus. [1842]
IV 122 Dag-verhaal van het geen er gebeurd is in den toren van den tempel, geduurende de gevangenis van Lodewyk den XVI, koning van Frankryk -
IV 123 [Officium Beatae Mariae Virginis] -
IV 124 Meditatien Tot de Heylige communie op alle de sondagen des Jaers 1685
IV 125 Officia propia sanctorum ex speciali sanctiss domini nostrii PII Papae V. Concessione 1635
IV 126 Officia Propria Sanctorum Ordinis 1652
IV 127 Officia Propria Sanctorum Ordinis 1652
IV 128 Lusthof der godvruchtige meditatiën, op alle de zondagen en heylig-dagen des jaers. Eerste deel. 1778
IV 129 Schat-kist der Litanien 1792
IV 130 (Hs 485) Manuale ca. 1502-16
IV 131 (Hs 486) Antiphonarium aestivale en hiemale ca. 1540-49
IV 132 (Hs 487) Antiphonarium integrum ca. 1487
IV 135 (Hs 492) Graduale s. 15ex/ca. 1500
IV 136 Getijdenboek ca. 1500
IV 137 Drie en twintig platen, behoorende tot de handleiding om het Gregoriaansch met gepaste harmonie te bezetten. 1851
IV 138 (Hs 488) Manuale ca. 1566-67

Zijbalk