Collectie Soeterbeeck

Collectie Soeterbeeck
Radboud Universiteit Nijmegen

MaterSIGNATUUR TITEL JAARTAL
Mater 1 (Hs 489) Manuale s. 16A
Mater 2 (Hs 490) Statuten van het Kapittel van Venlo s. 16ex
Mater 3a Ordo, Modus & Consuetudo Investiendi aliquam 1711
Mater 3b Hymnus de Vna Virgine et Martyre -
Den I Ant van st steuen -
Mater 4 Rituale van inkleding en professie s. 18ex
Mater 5 Rituale s. 18-20
Mater 6 Handboek der inkleedinge der zusteren van het Order des H. Vaders Augustini s. 18-20
Mater 7 Necrologium s. 19
Mater 8 Register s. 19-20
Mater 9 Ordinarius divini officii
Statuten ofte Ordonantien des Cloesters van Soeterbeeck
s. 20a
Mater 10 Cahier met misfundaties s. 19ex
Mater 11 Rituale voor inkleeding, professie en jubileum
Bijvoegsel bij het Directorium
Du Ceremonial des Religieuses Chanoines de S. Augustin à Ubbergen
Diverse bladen
s. 20
Mater 12 Den reghel van S. Augustijn veur de nonnekens 1621
Mater 13 Register met persoonsgegevens van zusters -
 

Zijbalk