Voortgang project scannen Erfgoed

A - C

D - F

G - J

K - M

N - R

S - Z

Selectiecriteria

De keuze valt op iedere oude druk die zodanig makkelijk open valt, dat het boek van voor tot achter (inclusief boekband) zonder schade gescand kan worden. Het vermijden van schade aan historisch materiaal is essentieel voor zowel het behoud van het materiaal in oorspronkelijke staat als voor toekomstig onderzoek naar elk onderdeel van dat historische materiaal. Het onderzoek naar het boek als historisch object staat nog in de kinderschoenen. De verschuiving van louter tekstonderzoek (annotatie, tekstuitgaven, citaten, bibliografieen, drukletters) naar onderzoek van boekmateriaal in de breedste zin (stempels, kapitaalbandjes, naaitechnieken, gedecoreerde dek- en schutbladen of gebruikte materialen, toegepaste versieringen of gebruikte technieken ) maakt dat het voor dit soort onderzoek uitermate belangrijk is dat er geen historisch materiaal verloren gaat.

Een tweede norm voor digitalisering van oude drukken is het belang van de te digitaliseren tekst voor onderzoek en onderwijs. Niet elke tekst is op dit moment van eminent belang voor onderzoekers en studenten. Binnen de selectie van te scannen erfgoed dienen vooral teksten te vallen die of van belang zijn i.v.m. lopend onderzoek of aanstaande colleges, of teksten die inspirerend kunnen werken op onderzoek en colleges op korte termijn.

Op deze wijze komen alle vakgebieden in vrijwel gelijke hoeveelheid aan bod.

Samengevat:
1) het te scannen boek valt zodanig vlak open dat er geen schade aan het materiaal zal ontstaan
2) de te scannen tekst is van belang voor onderzoek en onderwijs

Scannen op verzoek ondersteunt daarnaast onderzoek en onderwijs dat door de mazen van de boven genoemde selectie is geglipt. Hierbij blijft leidend, dat het historisch materiaal nimmer schade mag ondervinden. In het geval van mogelijke schade wordt de onderzoeker of de student aan een alternatief geholpen.