Voortgang project scannen Erfgoed

A - C

D - F

G - J

K - M

N - R

T

V

W

 

Sacher-Masoch, L. von

Tweede Job (een)

Nijmegen

1878

64009673

Sacchetti, F.

Delle novelle dl.1

Florence

1724

054996589

Sacchetti, F.

Delle novelle dl.2

Florence

1724

054996589

Sagittarius, C.

De martyrum natalitiis in primitiva ecclesia liber

Frankfort

1696

232951012

Sailer, J.

Briefe aus allen Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung dl.1

Munchen

1800

232951519

Sailer, J.

Briefe aus allen Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung dl.2

Munchen

1800

232951519

Sailer, J.

Briefe aus allen Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung dl.3

Munchen

1801

232951519

Sailer, J.

Briefe aus allen Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung dl.4

Munchen

1801

232951519

Sailer, J.

Briefe aus allen Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung dl.5

Munchen

1804

232951519

Sailer, J.

Briefe aus allen Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung dl.6

Munchen

1804

232951519

Sailer, J.

Uibungen des Geistes

Mannheim

1799

232952205

Salmon. T.

Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren dl.2

Amsterdam

1729

143961489

Salmon. T.

Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren dl.3

Amsterdam

1731

143961489

Salmon. T.

Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren dl.4

Amsterdam

1732

143961489

Salmon. T.

Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren dl.5

Amsterdam

1733

143961489

Salmon. T.

Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren dl.6

Amsterdam

1734

143961489

Salmon. T.

Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren dl.7

Amsterdam

1735

143961489

Salmon. T.

Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren dl.16

Amsterdam

1746

143905236

Salmon. T.

Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren dl.22

Amsterdam

1794

321087720

Salzade, de

Recueil des monnoies tant anciennes que modernes

Brussel

1767

233506446

Sande, J. v.d.

Decisiones Frisicae sive rerum in suprema Frisiorum curia judicatarum

Leeuwarden

1656

233569928

Sannazaro, J.

Arcadia

Amsterdam

1730

233635033

Sarbiewski, M.

Lyricorum libri IV

Antwerpen

1632

001345281

Sauermann, G.

Ad principes christianos de religione ac communi concordia

Rome

1524

084042605

Sauvage, H.

Oui et le non, ou Lettres sur la procedure faite contre les Jesuites (le)

Parijs

1777

233692010

Sauvage, H.

Wezenlykheid van het ontwerp van Bourg-Fontaine (de) dl.1

Amsterdam

1787

184963753

Sauvage, H.

Wezenlykheid van het ontwerp van Bourg-Fontaine (de) dl.2

Amsterdam

1787

184963753

Sauve, J.

Mahomet de Tweede, treurspel

Amsterdam

1740

202605477

Savonarola, G.

Expositio in psalmum Miserere mei deus (GW M40521)

Venetie

1499

185196926

Scaliger, J.

De re nummaria dissertatio

Leiden

1616

233792627

Scamozzi, V.

Grondt-regulen der bouw-konst (de)

Amsterdam

1662

233822836

Scharp, J.

Aan mijne medeburgers

Rotterdam

1790

067783600

Scharp, J.

Historische brieven ... over den zich noemenden Frederik Gerard Meijer

Rotterdam

1796

233998594

Scharp, J.

Historische brieven ... over den zich noemenden Frederik Gerard Meyer

Rotterdam

1797

23399873X

Schasz, J.

Reize door het aapenland

[S.l.]

1788

038032589

Scheidius, J.

Glossarium Arabico-Latinum manuale

Harderwijk

1769

234089490

Schele, R.

Vertoog van de gemeene vryheid

Den Haag

1742

23409110X

Scheller, I.

Aanleiding tot eene taal- en oordeelkundige verklaaring

Deventer

1786

234091231

Scheller, I.

Klein woordenboek der Latynsche taale

Amsterdam

1792

057469393

Schermer, L.

Poezy

Haarlem

1725

23416932X

Schevichaven, H. van

Oud-Nijmegens kerken, kloosters ... stichtingen en openbare gebouwen

Nijmegen

1909

079074138

Schevichaven, H. van

St. Stephenskerk te Nijmegen (de)

Nijmegen

1900

079073557

Schevichaven, H. van

St. Stephenskerk te Nijmegen (de)

Nijmegen

1900

02732348X

Schevichaven, H. van

Tweede vervolg der kroniek van Nijmegen, tot en met den jare 1900

Nijmegen

1900

234715677

Schild, J.

De coalitione populorum ac rerum publicarum libri tres

Den Haag

1661

234334940

Schim

Schim van Arminius aan de geest van Leonidas (de)

S.l.

1742

045000220

Schimmelpenninck, R.

Noodige ophelderingen op de Missive van mr. H. Calkoen

S.l.

1785

067671365

Schimp

Schimp- en hekeldigten uit verscheide poeten

Hoorn

1698

234340185

Schmier, F.

Jurisprudentia practico-consiliaria

Augsburg

1737

234398051

Schmolck, B.

Mit rechtschaffenen Herzen zu seinem Jesu sich nahende Suender (der)

Marienburg

1762

234508612

Schoenberg, M. von

Lehrreiche Gedanken

S.l.

1773

305132687

Schoepffer, T.

Tractatum de statu viduitatis mutato

Frankfort

1693

234920769

Schonck, E.

Fabelen en vertelsels dl.1

Nijmegen

1797

234848553

Schonck, E.

Strijd der reuzen (de)

Nijmegen

1788

234847603

Schonck, E.

Vermakelyke slaa-tuintjes (de)

Utrecht

1775

181856778

Schoolhouder, J.

Oeffenschoole der beamptschryvers

Amsterdam

1722

23491971X

School-reglement

School-reglement, in de steden ende ten platten lande

Den Haag

1680

234919833

Schoolwet

Schoolwet (de)

Arnhem

1861

148163351

Schoone

Schoone historie van de vier Heems-kinderen (een)

Amsterdam

1767

234920149

Schorer, W.

Aanteekeningen over de Inleidinge ... van Hugo de Groot dl.1

Middelburg

1797

23492103X

Schorer, W.

Aanteekeningen over de Inleidinge ... van Hugo de Groot dl.2

Middelburg

1797

23492103X

Schorer, W.

Jonge practisyn ontmaskerd (de)

Middelburg

1777

111485053

Schorer, W.

Vertoog over de ongerymdheid ... onzer ... regtsgeleerdheid

Middelburg

1777

111484839

Schorer, W.

Vertoog over de ongerymdheid ... onzer ... regtsgeleerdheid

Middelburg

1777

111484952

Schouwburg

Schouwburg nieuws Jrg.1

Amsterdam

1764

317799991

Schrassert, J.

Consultatien, advysen ende advertissementen dl.1

Harderwijk

1740

105599980

Schrassert, J.

Consultatien, advysen ende advertissementen dl.2

Harderwijk

1740

105599980

Schrassert, J.

Consultatien, advysen ende advertissementen dl.3

Harderwijk

1744

105599980

Schrassert, J.

Consultatien, advysen ende advertissementen dl.4

Harderwijk

1744

105599980

Schrassert, J.

Consultatien, advysen ende advertissementen dl.5

Harderwijk

1754

105599980

Schrassert, J.

Veluwsche practizyn (den)

Harderwijk

1745

09563147X

Schrassert, J.

Hortus Velavicus, sive compendium vitae poeticum

Harderwijk

1753

23479559X

Schultens, H.

Pars versionis Arabicae Libri Colailah wa Dimnah

Leiden

1786

211683248

Schultingh, A.

Dissertationes, de recusatione judicis

Franeker

1718

235614548

Schutte, R.

Ontleding van het boek der Psalmen

Amsterdam

1790

235307203

Schwarz, I.

Institutiones juris publici universalis, naturae, et gentium dl.1

Venetie

1760

235620343

Schwarz, I.

Institutiones juris publici universalis, naturae, et gentium dl.2

Venetie

1760

235620343

Schwencke, M.

Kruidkundige beschryving der in- en uit-landsche gewassen

Den Haag

1784

23562330X

Scriverius, P.

Gedichten

Amsterdam

1738

23642968X

Scriverius, P.

Oude Goutsche chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt (het)

Amsterdam

1663

236429833

Seeckere

Seeckere nieuwe liedekens

Antwerpen

1623

154366447

Sekere

Sekere nieuwe liedekens

S.l.

1700

184939216

Sem

Sem, Cham en Japhet jrg.1800

Amsterdam

1800

23671113X

Senckenberg, H. von

Corpus juris feudalis Germanici

Giessen

1740

236721224

Sennert, D.

De febribus libri quatuor

Venetie

1650

027068862

Sermonen

Sermonen op die ewangelien (die)

Schoonhoven

1501

236766902

Serry, J.

Animadversiones anticriticae in historiam Sacrae Familiae

Parijs

1735

236774697

Settegast, A.

Praelectionum medicarum theoretico-practicarum dl.1

Bonn

1775

23678353X

Settegast, A.

Praelectionum medicarum theoretico-practicarum dl.2

Bonn

1775

23678353X

Settegast, A.

Praelectionum medicarum theoretico-practicarum dl.3

Bonn

1775

23678353X

Seven

Seuen sacramenten der heiligher kercken (die)

Leiden

1511

236788043

Severinus, A.

Oorspronckelijke beschrijving van de ... belegering ... der stad Leiden

Leiden

1777

056840292

Seybold, D.

Joseph II

Sl.

1787

236793055

Sichem, C. van

Bybels lusthof

Amsterdam

1754

237029146

Siegenbeek, M.

Proeven van Nederduitsche welsprekendheid dl.1

Leiden

1799

237052288

Siegenbeek, M.

Proeven van Nederduitsche welsprekendheid dl.2

Leiden

1809

237052288

Siegenbeek, M.

Proeven van Nederduitsche welsprekendheid dl.3

Leiden

1824

237052288

Slicher, A.

Weegschaal van het waare en schijn-vermaak

Amsterdam

1786

057006156

Slichtenhorst, A. van

XIV. boeken van de Geldersse geschiedenissen

Arnhem

1653

212416162

Slype, J. van der

Tafel ofte toe-eygeninge van de sermoenen

Kortrijk

1769

209628111

Smet, J.de

Lusthof van het cureren der peerden (den)

Amsterdam

1761

167056131

Smetius, J.

Antiquitates Neomagenses

Nijmegen

1678

107913550

Smetius, J.

Chronijk van de stad der Batavieren

Nijmegen

1784

20943581X

Smids, L.

Emblemata heroica, of de medalische sinnebeelden

Amsterdam

1712

085177377

Smids, L.

Schatkamer der Nederlandsse oudheden

Amsterdam

1711

08314062X

Smids, L.

Schatkamer der Nederlandsse oudheden

Amsterdam

1711

088827100

Smith, J.

Oppidvm Batavorvm, seu Noviomagvm

Amsterdam

1644

23818322X

Smits, D.

Israels Baalfegorsdienst, of gestrafte wellust

Rotterdam

1737

066691923

Snaaksche

Snaaksche Clement Marot op zyn praatstoel (de)

Keulen

1750

003189961

Snellius, W.

De re nummaria liber singularis

Leiden

1613

238198596

Sobels, J.

Ter heugelijke echtverbintenisse, van ... den heere Willem Frederik

Den Haag

1791

197268641

Solis, G.

Origine di molte citta de mondo (l')

Venetie

1593

238214516

Someren, J. van

C. Julius Caesar, ofte wraeck van vermande vryheydt. Treurspel

Dordrecht

1670

004691318

Someren, J. van

Uyt-spanning der vernuften

Gorinchem

1686

004691164

Sommighe

Sommighe schoone gheestelijcke liedekens

S.l.

1700

184943302

Sondekraem

Sondekraem ter bekeerde saligheyt

Steenwijk

1662

147440742

Sonstral, J.

Verlossing van Nederland (de)

Amsterdam

1863

238766861

Sophocles

Elektra

Amsterdam

1639

040910431

Sophocles

Elektra

Amsterdam

1658

044536569

Sophocles

Elektra

Amsterdam

1658

040910415

Sophocles

Koning Edipus

Amsterdam

1660

040910555

Soulavie, J.

Suite des Memoires du marechal duc de Richelieu

Parijs

1791

217262112

Spaan, G. van

Beschryvinge der stad Rotterdam

Rotterdam

1738

06628872X

Spaan, P. van

Verhandelingen over het rechtsgebied in Holland en Westfriesland

Den Haag

1780

239215796

Spangenberg, A.

Leven van Nicolaus Lodewyk Graaf en Heer van Zinzendorf (het)

Dordrecht

1796

002042630

Spectatoriaal

Spectatoriaal toneel (het) dl.1

Utrecht

1780

166477044

Speculum

Speculum rosariorum Jesu et Mariae (GW M42972)

Antwerpen

1489

239264541

Spee, F.

Cautio criminalis seu de processibus contra sagas

Augsburg

1731

114240604

Spelen

Spelen van sinne

Antwerpen

1562

083625917

Speroni, S.

Dialoghi

Venetie

1560

055066747

Spiegel, L. van de

Bundel van onuitgegeeven stukken dl.1

Goes

1780

089938658

Spiegel, L. van de

Bundel van onuitgegeeven stukken dl.2

Goes

1780

089938658

Spiegel, L. van de

Nadenking van eenen Staatsman weegens zijn ministerie in Holland

Rotterdam

1800

209559063

Spieghel, H.

Hart-spiegel

Amsterdam

1650

209560495

Spieghel, H.

Hertspieghel en andere zede-schriften

Amsterdam

1694

209561149

Spieghel, H.

Kort begrip, leerende recht Duidts spreken dl.3

Wormerveer

1649

317179144

Spiess, C.

Geheimnisse der alten Egipzier (die) dl.1

Frankfort

1798

209563265

Spiess, C.

Geheimnisse der alten Egipzier (die) dl.2

Frankfort

1798

209563265

Spiess, C.

Geheimnisse der alten Egipzier (die) dl.3

Frankfort

1799

209563265

Spiess, C.

Maeusefallen und Hechelkraemer (der)

Frankfort

1793

209562897

Spiess, C.

Meine Reisen durch die Hoelen des Ungelueks dl.1

Frankfort

1796

259935166

Staatkundige

Staatkundige geschiedenis van het land der aapen en keeshonden (de)

S.l.

1789

215368983

Staatsregeling

Staatsregeling des Bataafschen volks

Den Haag

1798

027023702

Stadsrekeningen

Rekeningen der stad Nijmegen, 1382-1543 dl.2

Nijmegen

1911

110206452

Stadt-rechten

Stadt-rechten van Groningen (Hs 7)

S.l.

1600

1029203695

Stalins, J.

Vlaems settingh-boecxken

Gent

1694

248803867

Stanyhurst, G.

Veteris hominis per expensa quatuor novissima metamorphosis

Antwerpen

1661

239275985

Stapfer, J.

Onderrigt omtrent het eedzweeren

Utrecht

1779

239276043

Staring, A.

Dichtoeffening

Zutphen

1791

239298950

Staring, A.

Mijne eerste proeven in poezy

Harderwijk

1786

239298616

Stat-regt

Stat-regt van Zalt-Bommel

Arnhem

1722

095620281

Stattler, B.

Ethica christiana universalis

Augsburg

1793

239349385

Statuta

Statuta synodalia cum modificatonibus ecclie Leodieum (GW M43402)

Renchen

1492

519198638

Statuten

Statuten van een Augustinessenklooster (Hs 315)

Neerbosch

1504

799008435

Statuts

Statuts de l'ordre de la Franc-maconnerie en France

S.l.

1800

18548770X

Steele, R.

Boekzaal der heeren

Amsterdam

1751

239352114

Steenstra, P.

Grondbeginzelen der meetkonst

Leiden

1763

026885697

Steenwijk, F. van

Gedichten en andere geschriften

Amsterdam

1789

144154595

Stephanus, M.

Constitutiones publicorum judiciorum

Rudolstadt

1702

239360125

Stephanus Byzantinus

Fragmentum grammatici de Dodone

Lyon

1681

239361237

Sterbeeck, J. van

Nederlandschen verstandigen hovenier (den)

Gent

1795

325464995

Sterne, L.

Sentimental journey through France and Italy (a)

Bazel

1792

239365720

Steyaert, M.

Synodi duae dioecesanae Buscoducenses

Leuven

1703

239369505

Stieltjes, T.

Is het slechten der vestingwerken van Nijmegen ... noodig?

Nijmegen

1868

242393179

Stieltjes, T.

Noodzakelijkheid van de slooping der vestingwerken van Nijmegen (de)

Den Haag

1868

242571239

Stockmans, P.

Opera omnia

Brussel

1700

095171509

Stoll, M.

Aphorismi de cognoscendis et curandis Febribus

Leiden

1788

240883306

Stoerck, A. von

Onderwys in de beoeffenende geneeskunde

Rotterdam

1779

067503640

Storch, J.

Theoretische und practische Abhandlung von Blatter=Kranckheiten

Eisenach

1753

241017548

Storm van Leeuwen, J.

Spespaneel en drakenstempel

Nijmegen

2011

573894299

Strabo

Geographicorum lib. XVII (VD16 S 9347)

Bazel

1539

186959249

Strada, F.

Boecken der Neder-landtsche oorloghe (thien eerste)

Antwerpen

1645

249520699

Strouven, E.

Vie de la venerable mere Elizabeth Strouven (la)

Luik

1722

241733529

Strubberg, L.

Overysselsch advysboek dl.1

Kampen

1784

241734258

Strubberg, L.

Overysselsch advysboek dl.2

Kampen

1785

241734258

Strubberg, L.

Overysselsch advysboek dl.3

Kampen

1787

241734258

Strubberg, L.

Overysselsch advysboek dl.4

Kampen

1794

241734258

Strunck, M.

Kurtzer historischer Bericht von dem Leben ... des H. Bischoffs Liborii

Paderborn

1736

241735076

Struve, B.

Antiquitatum Romanarum syntagma

Jena

1701

232989389

Struys, J.

Drie aanmerkelyke reizen, door Italien, Griekenland, Lyfland, Moscovien

Amsterdam

1746

241737028

Suetonius

Van de XII keizers

Amsterdam

1699

241772842

Suissap, J. de

Honderdtal nieuwe, geestryke raadzels (een)

Utrecht

1779

253109566

Supplement

Supplement a La lire maconne, ou nouveau recueil de chansons

Den Haag

1765

241781256

Suso, H.

Horologium sapientie (GW M44604)

Venetie

1492

241789753

Swaanenburg, W.

Parnas, of De zang-godinnen van een schilder

Amsterdam

1724

241790328

Swaef, J. de

Geestelycke queeckerye van de jonge planten des Heeren (de)

Middelburg

1740

232745021

Sweerts, H.

Koddige en ernstige opschriften, op luyffens, wagens, glazen dl.1

Amsterdam

1684

317067125

Swieten, G. van

Geneeskundig handboek (titeluitgave van de ed. 1790)

Amsterdam

1832

000944548

Swildens, J.

Amsterdam aan zyne regenten

S.l.

1781

241816750

Swildens, J.

Politiek belang-boek voor dit provisioneel tijdperk

Amsterdam

1795

241817110

Swildens, J.

Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd

Amsterdam

1781

241820707

Sydenham, T.

Opera medica dl.1

Geneve

1769

241824117

Sydenham, T.

Opera medica dl.2

Geneve

1769

241824117

Sylvius, A.

Commentariorum historicorum libri III de Concilio Basileensi

Frankfort

1791

211603945

Symmachus, Q.

Epistolarum ad diversos libri decem

Parijs

1580

314049126

Tableau

Tableau abrege du monde pendant l'annee 1728

Utrecht

1729

20957318X

Tael

Tael- en dichtlievende oefeningen Prijsvaerzen 1778

Leiden

1778

209986972

Tacitus

Batavorum cum Romanis bellum

Antwerpen

1612

248612891

Tacitus

Opera dl.1

Zweibruecken

1792

209585412

Tacitus

Opera dl.2

Zweibruecken

1792

209585412

Tafelen

Tafelen sinuum, tangentium, en secantium (de)

Amsterdam

1720

209628855

Taisne, Ph.

Leven van den H. Franciscus Borgia (het)

Antwerpen

1671

209631236

Tancredus

Ordo judiciarium Hs 186

S.l.

1300

975421037

Targier, J.

Gedichten

Delft

1737

241979455

Tartagni, A.

Commentaria preclarissima & expolita

Venetie

1521

155662384

Tasso, B.

Lettere (le)

Venetie

1580

242051081

Tasso, T.

Jerusalem delivree dl.1-2

Lille

1784

028390784

Tauler, J.

Van eenen volcomen Evangelisschen leven

Amsterdam

1565

242752810

Telescope, T.

Philosophie der tollen en ballen

Middelburg

1768

102233039

Tencin, C. de

Oeuvres dl.1

Amsterdam

1786

24954850X

Tencin, C. de

Oeuvres dl.6

Amsterdam

1786

24954850X

Tencin, C. de

Oeuvres dl.7

Amsterdam

1786

24954850X

Ter

Ter gedachtenisse van J. Bellamy

Amsterdam

1786

26937552X

Ter

Ter gedachtenisse van J. Bellamy

Amsterdam

1786

242762034

Terrasse, P.

Oratio de divina providentia, habita 1483 (GW M45329)

Rome

1483

185203841

Texier, C.

Sermons sur les festes de la Sainte Vierge

Parijs

1685

242816886

Texier, F.

Consultation de douze avocats au Parlement de Paris

S.l.

1786

17030762X

Textum

Textum Biblie cum postilla Domini Hugonis (Repertorium) (VD16)

Basel

1504

174250207

Thenhaven, B.

Nucleus juris canonici

Keulen

1739

242821715

Theodoritus Cyrensis

De curatione Graecarum affectionum libri duodecim

Parijs

1519

319529126

Thesauri

Thesauri novi dissertationum juridicarum dl.1:1

Bremen

1772

174790848

Thesauri

Thesauri novi dissertationum juridicarum dl.1:2

Bremen

1771

174790848

Thesauri

Thesauri novi dissertationum juridicarum dl.1:1 appendix

Bremen

1772

174790848

Thielmans, C.

Cort verhael, van het leven der heijlighen van S. Franciscus Oirden

Den Bosch

1606

24283826X

Thomas a Kempis

Alleen-sprake der ziele

Hoorn

1716

249462923

Thomas a Kempis

Opera et libri vite (GW M46672)

Neurenberg

1494

24339389X

Thomas a Kempis

Opera et libri vite (GW M46672)

Neurenberg

1494

243394047

Thomas a Kempis

Opera

Parijs

1523

243396430

Thomas a Kempis

Quattro libri ne' quali si tratta della imitatione di Christo Jesu (i)

Venetie

1578

249457148

Thomas a Kempis

Van der navolghinge Jhesu cristi

Rostock

1507

1115824872

Thomas de Cantiprado

Byen boeck (der)

Leiden

1515

249487284

Thomas de Sutton

Contra Joannem Scotum primo sententiarum libro

Venetie

1523

243388233

Thomas van Aquino

In librum Salomonis qui Cantica Canticorum inscribitur

Venetie

1505

242845649

Thomas van Aquino

Summa theologica dl.1

Venetie

1787

104847611

Thomas van Aquino

Summa theologica dl.2

Venetie

1787

104847611

Thomas van Aquino

Summa theologica dl.3

Venetie

1787

104847611

Thomas van Aquino

Summa theologica dl.4

Venetie

1787

104847611

Thomas van Aquino

Summa theologica dl.5

Venetie

1787

104847611

Thomas van Aquino

Summa theologica dl.6

Venetie

1787

104847611

Thomas van Aquino

Summa theologica dl.7

Venetie

1787

104847611

Thomson, J.

Jaargetyden

Amsterdam

1787

242861229

Thysbaert, J.

Elementa arithmeticae et algebrae

Leuven

1782

051551225

Thysbaert, J.

Elementa arithmeticae et algebrae

Leuven

1782

05155125X

Timaretes, P.

Verzameling van gedenkstukken in Nederland dl.1

Den Haag

1777

242866018

Timaretes, P.

Verzameling van gedenkstukken in Nederland dl.2

Den Haag

1778

242866018

Tissot, S.

Raadgeeving voor de gezondheid van den gemeenen man

Rotterdam

1765

001089897

Tissot, S.

Raadgevingen betrekkelyk de gezondheid en ziektens der geleerden

Utrecht

1775

209644419

Tissot, S.

Verhandeling over de vallende ziekte

Amsterdam

1774

071155163

Tissot, S.

Verhandeling over de ziekten der geleerden

Utrecht

1768

07115423X

Tissot, S.

Verhandeling over de ziekten der geleerden

Utrecht

1768

001092707

Titelmans, F.

Elucidatio in omnes psalmos

Parijs

1540

209653000

Titsingh, I.

Bijzonderheden over Japan dl.1

Den Haag

1824

245882383

Titsingh, I.

Bijzonderheden over Japan dl.2

Den Haag

1825

245882383

Tooren, J. van der

Zuid en Noord-Hollands versterfrecht (het)

Alkmaar

1789

242879799

Tooren, J. van der

Zuid- en Noord-Hollands versterfrecht (het)

Amsterdam

1793

242880002

Torcy, J. de

Memorien ... om te dienen tot de historie der onderhandelingen dl.1

Utrecht

1758

242881777

Torcy, J. de

Memorien ... om te dienen tot de historie der onderhandelingen dl.2

Utrecht

1758

242881777

Torcy, J. de

Memorien ... om te dienen tot de historie der onderhandelingen dl.3

Utrecht

1758

242881777

Torre, A. van

Dialogi familiares

Antwerpen

1750

243362935

Torrentinus, H.

Parvum dictionarium

Utrecht

1787

02827167X

Torselinno, O.

Leven van den H. Franciscus Xaverius (het)

Antwerpen

1622

362470057

Traicte

Traicte des droicts honorifiques des seigneurs es eglises

Parijs

1668

24449939X

Tremellius, I.

Grammatica chaldaea et syra

Geneve

1569

248341960

Treur-toonneel

Treur-toonneel der doorluchtige mannen dl.1

Amsterdam

1698

32073160X

Trismegistus, H.

Mercurij Trismegisti pimandras utraque lingua restitutus

Millanges

1574

186981112

Trithemius, J.

Liber de scriptoribus ecclesiasticis (GW M47578)

Basel

1494

248538772

Trotz, C.

Commentarius legum fundament. foederati Belgii

Harlingen

1778

248544969

Tuinman, C.

Oorsprong en uitlegging van ... Nederduitsche spreekwoorden

Middelburg

1720

248548158

Tuinman, C.

Rymlust

Middelburg

1729

248548697

Turlot, N.

Thesaurus doctrinae christianae

Brussel

1668

04879399X

Twee

Twee missiven door de ed: eerw: heeren decanen en capitulairen

Utrecht

1785

237202921

Tweede

Tweede brief over de drostendiensten in Overyssel

Amsterdam

1778

313908877

Tweede

Tweede protest (het)

Nijmegen

1702

035224614

Tydkorting

Tydkorting of magazyn der heeren (dl.1)

Middelburg

1766

248558323

Tydkorting

Tydkorting of magazyn der heeren (dl.2)

Middelburg

1768

248558323

Vaderlandsche

Vaderlandsche schouwburg dl.1

Utrecht

1790

155484435

Vaderlandsche

Vaderlandsche schouwburg dl.2

Utrecht

1791

155484435

Vaderlandsche

Vaderlandsche schouwburg dl.3

Utrecht

1793

155484435

Vaenius, O.

Amorum emblemata, figuris aeneis incisa

Antwerpen

1608

151328749

Vaillant, F. le

Voyage de monsieur Le Vaillant dans l'interieur de l'Afrique dl.1

Brussel

1800

248579274

Vaillant, F. le

Voyage de monsieur Le Vaillant dans l'interieur de l'Afrique dl.2

Brussel

1800

248579274

Vairus, L.

De fascino libri tres

Parijs

1583

248579622

Valerius, C.

Rhetorica

Antwerpen

1639

172688329

Valerius, C.

Rhetorica

Antwerpen

1658

17268871X

Valla, L.

Dialectice Laurentii Valle libri tres

Parijs

1509

248592092

Valle, G. della

Vite dei pittori antichi greci e latini

Siena

1795

248597027

Valle, P. della

Fameux voyages (les)

Parijs

1661

248597698

Valmont de Bomare, J.

Dictionnaire raisonne universel d'histoire naturelle dl.1

Lyon

1800

248601806

Valmont de Bomare, J.

Dictionnaire raisonne universel d'histoire naturelle dl.2

Lyon

1800

248601806

Valmont de Bomare, J.

Dictionnaire raisonne universel d'histoire naturelle dl.3

Lyon

1800

248601806

Valmont de Bomare, J.

Dictionnaire raisonne universel d'histoire naturelle dl.4

Lyon

1800

248601806

Valmont de Bomare, J.

Dictionnaire raisonne universel d'histoire naturelle dl.5

Lyon

1800

248601806

Valmont de Bomare, J.

Dictionnaire raisonne universel d'histoire naturelle dl.6

Lyon

1800

248601806

Valmont de Bomare, J.

Dictionnaire raisonne universel d'histoire naturelle dl.7

Lyon

1800

248601806

Valmont de Bomare, J.

Dictionnaire raisonne universel d'histoire naturelle dl.8

Lyon

1800

248601806

Valmont de Bomare, J.

Dictionnaire raisonne universel d'histoire naturelle dl.9

Lyon

1800

248601806

Valmont de Bomare, J.

Dictionnaire raisonne universel d'histoire naturelle dl.10

Lyon

1800

248601806

Valmont de Bomare, J.

Dictionnaire raisonne universel d'histoire naturelle dl.11

Lyon

1800

248601806

Valmont de Bomare, J.

Dictionnaire raisonne universel d'histoire naturelle dl.12

Lyon

1800

248601806

Valmont de Bomare, J.

Dictionnaire raisonne universel d'histoire naturelle dl.13

Lyon

1800

248601806

Valmont de Bomare, J.

Dictionnaire raisonne universel d'histoire naturelle dl.14

Lyon

1800

248601806

Valmont de Bomare, J.

Dictionnaire raisonne universel d'histoire naturelle dl.15

Lyon

1800

248601806

Valverda de Hamusco, J.

Anatomie

Antwerpen

1568

113336411

Van

Van die swarichet ... des bitteren lijdens Jhesu xpisti (Hs 85)

S.L.

1550

1021327441

Vander Linden, J.

Heerlyke ende gelukkige reys naer het Heylig Land dl.1

Maastricht

1794

013617974

Vander Linden, J.

Heerlyke ende gelukkige reys naer het Heylig Land dl.2

Maastricht

1794

013617974

Varro, M.

De lingua Latina libri qui supersunt dl.1

Zweibruecken

1788

248606190

Varro, M.

De lingua Latina libri qui supersunt dl.2

Zweibruecken

1788

248606190

Veer, G. de

Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien

Amsterdam

1605

248643460

Velde, S. van der

Oudheden, en gestichten van de ... stadt ... van 's Hertogen-bosch

Leiden

1742

210596694

Veldenaer, J.

Chronyck van Hollandt, Zeelandt, ende Westvrieslandt

Leiden

1650

248662988

Veldenaer, J.

Chronyck van Hollandt, Zeelandt, ende Westvrieslandt

Leiden

1650

248662996

Velingius, A.

Redenvoering over de illustre schoole van s'Hertogenbosch

Den Bosch

1760

248672142

Veneroni, G.

Viel-vermehrt-verbessert- und vollkommener Sprach-Meister

Frankfort

1709

027872068

Verbaal

Verbaal ... van wegen de gemeensluiden ... der stadt Nimwegen

Nijmegen

1702

035790601

Verbael

Verbael en deductie voor de ... magistraet der stadt Nymegen

Leiden

1703

037159240

Ver Huell, A.

Werken dl.[1] ("Zijn er zoo?")

Leiden

1899

248542346

Ver Huell, A.

Werken dl.[2] ("Zo zijn er! Jeugd")

Leiden

1899

248542346

Ver Huell, A.

Werken dl.[3] ("Zie daar! Scherts en ernst")

Leiden

1899

248542346

Ver Huell, A.

Werken dl.[4] ("Denkende beeldjes ; Studenten-schetsen")

Leiden

1900

248542346

Ver Huell, A.

Werken dl.[5] ("Afspiegelingen ; Ze zijn er")

Leiden

1900

248542346

Verepaeus, S.

Latinae linguae progymnasmata dl.1-2

Antwerpen

1669

248684426

Vergara, F.

Libellus de syllabarum quantitate apud Graecos contractus

Amsterdam

1636

1083344617

Verhaer, F.

Gheesteliick medecijn boeck, voor alle staten der menschen

Antwerpen

1599

186314078

Verhandeling

Verhandeling over de duellen of tweegevechten

den Haag

1791

219115362

Verhandeling

Verhandeling over de Kimbren (Hs 6)

S.l.

1840

1024150194

Verhandeling

Verhandeling over het bepaalen der lengte op zee

Amsterdam

1789

248687549

Verheerlykt

Verheerlykt Nederland (het) dl.1

Amsterdam

1745

002818647

Verheerlykt

Verheerlykt Nederland (het) dl.2

Amsterdam

1746

002818647

Verheerlykt

Verheerlykt Nederland (het) dl.3

Amsterdam

1750

002818647

Verheerlykt

Verheerlykt Nederland (het) dl.4

Amsterdam

1752

002818647

Verloove, K.

Huuwlyks-spiegel

Amsterdam

1675

004705688

Vermogen

Vermogen van den Souverein in de bepaaling van de ... godsdienst (het)

Amsterdam

1785

248715577

Verordenungen

Verordenungen vnd Constitutionen, des rechtlichen Proces (VD16 S 911)

Dresden

1598

248721313

Verscheidene

Verscheidene vredestraktaaten, geslooten en getekend te Munster

Amsterdam

1687

248722042

Verstegen, R.

Antiquitates Belgicae, of Nederlandsche oudtheden

Amsterdam

1733

028859936

Verstegen, R.

Antiquitates Belgicae, of Nederlandsche oudtheden

Amsterdam

1770

056844026

Verstegen, R.

Theatrum crudelitatum haereticorum nostri temporis

Antwerpen

1587

24282031X

Vertoog

Vertoog der ongelyken, welke de protestanten geleeden hebben

Alkmaar

1757

248725092

Vervolg

Vervolg op de Jesuiten-kost, of de maaltyd der Jesuiten

Antwerpen

1727

184952433

Verwer, A.

Nederlants see-rechten; avaryen; en bodemeryen

Amsterdam

1711

24872715X

Verzameling

Verzameling van alle de nederduitsche dichtstukken

Gent

1812

004979591

Verzameling

Verzameling van casus positien, voorstellingen en declaratien dl.1

Amsterdam

1793

248728024

Verzameling

Verzameling van casus positien, voorstellingen en declaratien dl.2

Amsterdam

1793

248728024

Verzameling

Verzameling van oude en nieuwe gezangen

Amsterdam

1799

154467715

Verzameling

Verzameling van oude en nieuwe gezangen

Amsterdam

1799

154467723

Verzameling

Verzameling van reglementen, instructien, en dispositien (dl.3)

Groningen

1772

154988715

Verzameling

Verzameling van stukken ... tegens Catharina Taan

Leiden

1786

248733230

Verzameling

Verzameling van tafelen ... van het bepaalen der lengte op zee

Amsterdam

1787

1092381112

Viergever, D.

Schyndeugd op het tweede schavot (de) dl.1

Zierikzee

1767

248775499

Vincentius Ferrerius

Sermones hyemales

Lyon

1518

248786997

Vinnius, A.

Institutionum Imperialium commentarius academicus et forensis dl.1

Venetie

1783

236938215

Vinnius, A.

Institutionum Imperialium commentarius academicus et forensis dl.2

Venetie

1783

236938215

Vinnius, J.

Jurisprudentiae contractae, sive Partitionum juris civilis libri quatuor

Venetie

1798

236938398

Visser, H.

Vorming der jeugd (de)

Amsterdam

1824

248852078

Vita

Vita Salvatoris (Hs 149)

S.l.

1500

1088927645

Vita

Vita venerabilis servi Dei Bartholomaei Holtzhauser

Ingolstadt

1723

24879356X

Vitringa, L.

Eer der Hollandsche natie ... verdedigd (de)

Den Haag

1777

111510147

Vitruvius

Tien boeken over de bouwkunst

Maastricht

1914

248651455

Vives, J.

Inleiding tot de ware wijsheid

Leiden

1830

087494205

Vlysius, E.

Vrucht in 't moederlyke lichaam (de)

Groningen

1713

001868187

Voet, A.

Den hervormden godsdienst ontgrond door deszelfs gronden

Ravenstein

1778

362475598

Voet, J.

Catalogus systematicus Coleopterorum dl.1

Den Haag

1806

089304225

Voet, J.

Catalogus systematicus Coleopterorum dl.2

Den Haag

1806

089304225

Voet, J.

De familia erciscunda liber singularis

Utrecht

1672

207965617

Voet, J.

Nagelaaten stichtelijke gezangen en mengeldichten

Dordrecht

1780

20796601X

Voet, J.

Stichtelyke gedichten dl.2

Dordrecht

1758

208100830

Voet, J.

Verhandeling over de voogdyen en minderjaarigen

Amsterdam

1774

207965854

Voet van Oudheusden, A.

Historische beschryvinge van Culemborg dl.1

Utrecht

1753

248806289

Voet van Oudheusden, A.

Historische beschryvinge van Culemborg dl.2

Utrecht

1753

248806289

Vogel, S.

Handbuch der practischen Arzneywissenschaft dl.1

Stendal

1785

248814591

Vogel, S.

Handbuch der practischen Arzneywissenschaft dl.2

Stendal

1785

248814591

Vogel, S.

Unterricht fuer Eltern, Erzieher und Kinderaufseher

Frankfort

1789

216456401

Volkmann, J.

Hedendaagsche historie van, en reis-boek door Italien dl.1

Amsterdam

1779

248814702

Volkmann, J.

Hedendaagsche historie van, en reis-boek door Italien dl.2

Amsterdam

1779

248814702

Volkmann, J.

Hedendaagsche historie van, en reis-boek door Italien dl.3

Amsterdam

1779

248814702

Volkmann, J.

Hedendaagsche historie van, en reis-boek door Italien dl.4

Amsterdam

1779

248814702

Volkmann, J.

Hedendaagsche historie van, en reis-boek door Italien dl.5

Amsterdam

1779

248814702

Volkmann, J.

Hedendaagsche historie van, en reis-boek door Italien dl.6

Amsterdam

1779

248814702

Volksliedjens

Volks-liedjens dl.1

Amsterdam

1793

027977579

Volksliedjens

Volks-liedjens dl.2

Amsterdam

1792

027977587

Volksliedjens

Volks-liedjens dl.3

Amsterdam

1792

027977595

Volksliedjens

Volks-liedjens dl.4

Amsterdam

1792

027977609

Vollenhove, J.

De heerlykheit der rechtvaardigen

Den Haag

1706

002789930

Vollenhove, J.

Poezy

Amsterdam

1686

231570058

Volney, C. von

Voyage en Syrie et en Egypte dl.1

Parijs

1787

248831151

Volney, C. von

Voyage en Syrie et en Egypte dl.2

Parijs

1787

248831151

Voltaire

Brutus de monsieur de Voltaire (le)

Amsterdam

1731

248835645

Voltaire

Fanatisme ou Mahomet le prophete, tragedie (le)

Amsterdam

1753

248835726

Voltaire

Henrik de Groote

Amsterdam

1753

248833847

Voltaire

Henriade (la)

Londen

1737

027928683

Voltaire

Philosophie de l'histoire (la)

Amsterdam

1765

168272792

Vondel, J. van den

Altaergeheimenissen (Unger 411)

Keulen

1645

041791118

Vondel, J. van den

Altaer geheimenissen (Niet bij Unger)

Keulen

1718

041219724

Vondel, J. van den

Altaer geheymenissen (Unger 415)

Brugge

1771

041221095

Vondel, J. van den

Altaer geheymenissen (Unger 415)

Brugge

1771

044825684

Vondel, J. van den

Amsteldamsche Hecuba (de) (Unger 109)

Amsterdam

1626

040910547

Vondel, J. van den

Amsterdamsche Hecuba (de) (Unger 111)

Amsterdam

1647

040910466

Vondel, J. van den

Batavische gebroeders of Onderdruckte vryheit (Unger 657)

Amsterdam

1690

040910563

Vondel, J. van den

Bespiegelingen van Godt en godtsdienst (Unger 646)

Amsterdam

1723

044842376

Vondel, J. van den

Brieven der heilige maeghden (Unger 392)

Amsterdam

1687

04179141X

Vondel, J. van den

Elektra van Sophokles (Niet bij Unger)

Amsterdam

1658

044536569

Vondel, J. van den

Elektra van Sophokles (Unger 306)

Amsterdam

1639

040910431

Vondel, J. van den

Elektra van Sophokles (Unger 308)

Amsterdam

1658

040910415

Vondel, J. van den

Faeton of reuckeloze stoutheit (Unger 665)

Amsterdam

1663

039557340

Vondel, J. van den

Feniciaensche of gebroeders van Thebe (Unger 706)

Amsterdam

1668

04583993X

Vondel, J. van den

Gebroeders (Unger 325)

Amsterdam

1650

043780687

Vondel, J. van den

Gebroeders (Unger 329)

Amsterdam

1707

040910393

Vondel, J. van den

Gysbrecht van Aemstel (Unger 245)

Amsterdam

1659

044522673

Vondel, J. van den

Gysbrecht van Aemstel (Unger 246)

Amsterdam

1659

044525648

Vondel, J. van den

Gysbreght van Aemstel (Unger 242)

Amsterdam

1650

044524366

Vondel, J. van den

Gysbrecht van Aemstel (Unger 247)

Amsterdam

1659

040910504

Vondel, J. van den

Heerlyckheit der kercke (den) (Unger 662)

Keulen

1663

041791312

Vondel, J. van den

Heldinnebrieven (Unger 389, variant)

Amsterdam

1716

045978824

Vondel, J. van den

Hippolytus of rampzalige kuischeit (Unger 164)

Amsterdam

1658

044531044

Vondel, J. van den

Hippolytus of rampzalige kuischeit (Unger 165)

Amsterdam

1658

044529996

Vondel, J. van den

Hippolytus of rampsalige kuyscheydt (Unger 163)

Amsterdam

1649

044535058

Vondel, J. van den

Koning David herstelt (Unger 621)

Amsterdam

1660

040910571

Vondel, J. van den

Ifigenie in Tauren. Uit Euripides (Unger 693)

Amsterdam

1666

040910458

Vondel, J. van den

Joseph in Dothan (Unger 342)

Amsterdam

1692

043780512

Vondel, J. van den

Koning David in ballingschap (Unger 605)

Amsterdam

1660

040910385

Vondel, J. van den

Koning Edipus uit Sofokles (Unger 624)

Amsterdam

1660

040910555

Vondel, J. van den

Leeuwendalers (Unger 445)

Amsterdam

1647

040910482

Vondel, J. van den

Maria Stuart (Unger 435)

Keulen

1646

040910474

Vondel, J. van den

Palamedes oft vermoorde onnooselheyd (Unger 112)

Amsterdam

1625

043714544

Vondel, J. van den

Palamedes oft vermoorde onnooselheyd (Unger 113)

Amsterdam

1626

039524736

Vondel, J. van den

Palamedes oft vermoorde onnooselheyd (Unger 118)

Amsterdam

1625

040910598

Vondel, J. van den

Palamedes of vermoorde onnozelheit (Unger 121)

Amsterdam

1652

044538979

Vondel, J. van den

Palamedes of vermoorde onnozelheit (Unger 122)

Amsterdam

1652

043855555

Vondel, J. van den

Palamedes of vermoorde onnozelheit (Unger 123)

Amsterdam

1652

044358075

Vondel, J. van den

Palamedes of vermoorde onnozelheit (Unger 140 en 16)

Amersfoort

1707

043632548

Vondel, J. van den

Palamedes of vermoorde onnozelheit (Unger 141 en 17)

Amersfoort

1707

043654150

Vondel, J. van den

Palamedes of vermoorde onnozelheit (Unger 144 en 19)

Amstersfoort

1736

046669108

Vondel, J. van den

Peter en Pauwels. Treurspel (Unger 375)

Amsterdam

1641

040910377

Vondel, J, van den