Voortgang project scannen Erfgoed

A - C

E

F

G - J

K - M

N - R

S - Z

 

Daille, J.

De poenis et satisfactionibus humanis, libri VII

Amsterdam

1649

179983601

Dale, A. van

Verhandeling van de Oorspronk en Duuring van de Waterdoop

Harlem

1704

179984012

Damasius I

Opera

Rome

1638

180013424

Dackertsz, J.

Architectura chivilis vertoonende verscheyde treffelijcke cappen

Amsterdam

1680

167247034

Dam, J. van

Nieuwe Hoornsche Schatkamer ofte de Konst der Zeevaart (de)

Amsterdam

1721

16724602X

Dam van Isselt, W.

De stelling van Amsterdam

Haarlem

1905

079145647

Damhouder, J. de

Practijcke ende hant-boeck in criminele saecken

Amsterdam

1616

179984217

Dancourt, F.

Blindemannetje, kluchtspel

Amsterdam

1739

071512012

Dancourt, F.

Drie verliefde nigten (de)

Leiden

1705

134914589

Dancourt, F.

Nieuwsgierige reyzigers naar het campement. Kluchtspel (de)

Amsterdam

1742

070940622

Dapper, O.

Gedenkwaerdig bedryf der Nederlandsche Oost-Indische Maetschappye

Amsterdam

1670

180148540

Dapper, O.

Naukeurige beschryving van Morea, eertijts Peloponnesus

Amsterdam

1688

180150723

Davenant, C.

Essay upon the probable methods of making a people gainers (an)

Londen

1699

171599098

David, J.

Christelijcken waerseggher

Antwerpen

1603

178580384

David de Augusta

Brachylogium ex libro De hominis compositione (GW 8169)

Zwolle

1497

180155733

David de Augusta

De exterioris et interioris hominis compositione (GW 8167)

Zwolle

1497

180156624

De la Faille, P.

Bekeeringe van P. de la Faille, predikant te Kaudekerk

Antwerpen

1764

183487052

Debat

Debat van de oude en wettige regenten der stadt Nymegen dl.1-4

S.l.

1704

036918326

Debora

Debora en Barak

Antwerpen

1789

180212303

Decker, J. de

Alle de rym-oeffeningen dl.2

Amsterdam

1726

166492140

Decker, J. de

Lof der geldsucht

Amsterdam

1687

167249479

Declaration

Declaration de son eminence le cardinal-archeveque de Malines

S.l.

1789

17163246X

Deductie

Deductie van de regten ende privilegien der vrye stadt Arnhem

S.l.

1703

167295381

Deductie

Deductie van de stadt Nymegen aen ... de Vereenigde Provintien

S.l.

1703

026252082

Degner, J.

Acidulae Ubbergenses

Nijmegen

1745

077421515

Deiman, J.

Geneeskundige proeven en waarneemingen

Amsterdam

1779

167286145

Deiman, J.

Verhandeling over het nut van den groei der boomen en planten

Amsterdam

1780

028025083

Deken, A.

Economische liedjes

Den Haag

1791

180251716

Deken, A.

Fabelen

Den Haag

1784

180251864

Deken, A.

Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart dl.1

Den Haag

1786

180255045

Deken, A.

Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart dl.2

Den Haag

1786

180255045

Deken, A.

Onderwyzend gesprek, over het geloof en de zedenleer der Christenen

Den Haag

1781

180256351

Deken, A.

Traanen gestort by het overlyden van ... Jacobus Bellamy

Den Haag

1786

18025684X

Deken, A.

Wandelingen door Bourgogne

Den Haag

1789

180257056

Demosthenes

Gnomologia dl.1

Bazel

1570

325431663

Demosthenes

Gnomologia dl.4

Bazel

1570

325431663

Denker

Denker (de) jrg.1

Amsterdam

1764

004583469

Denker

Denker (de) jrg.2

Amsterdam

1765

004583469

Denker

Denker (de) jrg.3

Amsterdam

1766

004583469

Denker

Denker (de) jrg.4

Amsterdam

1767

004583469

Denker

Denker (de) jrg.5

Amsterdam

1768

004583469

Denker

Denker (de) jrg.6

Amsterdam

1769

004583469

Denker

Denker (de) jrg.7

Amsterdam

1770

004583469

Denker

Denker (de) jrg.8

Amsterdam

1771

004583469

Denker

Denker (de) jrg.9

Amsterdam

1772

004583469

Denker

Denker (de) jrg.10

Amsterdam

1773

004583469

Denker

Denker (de) jrg.11

Amsterdam

1774

004583469

Denker

Denker (de) jrg.12

Amsterdam

1775

004583469

Denys, J.

Observationes chirurgiae de calculo renum, vesicae, urethrae

Leiden

1731

180380125

Derbaud

Grammaire Francoise

Amsterdam

1717

18038824X

Dertig

Dertig rechtsgeleerde vraagen

Den Haag

1777

174279337

Des Peliers, J.

Nouvelle et parfaite grammaire royale Francoise et Allemande

Berlijn

1741

21110793X

Desaguliers, H.

Grondig onderwys in het Italiaans boekhouden

Amsterdam

1750

056816189

Descamps, J.

Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant

Antwerpen

1775

180411713

Descartes, R.

Opera philosophica dl.1

Amsterdam

1685

077923944

Descartes, R.

Opera philosophica dl.2

Amsterdam

1685

077923944

Descartes, R.

Opera philosophica dl.3

Amsterdam

1685

077923944

Descartes, R.

Opera philosophica dl.4

Amsterdam

1685

077923944

Description

Description d'un voyage le long du Rhin (p.1-132) Hs 179

S.l.

1807

1057184950

Description

Description d'un voyage le long du Rhin (p.133-253) Hs 179

S.l.

1807

1057184950

Description

Description d'un voyage le long du Rhin (p.254-371) Hs 179

S.l.

1807

1057184950

Description

Description d'un voyage le long du Rhin (p.372-460) Hs 179

S.l.

1807

1057184950

Desmarres

Krispyn dragonder; kluchtspel

Amsterdam

1754

071365478

Destoches,N.

Wispeltuurige, blyspel (de)

Amstrertfdam

1762

071212469

Deventer, H. van

Manuale operatien ... voor vroed-meesters en vroed-vrouwen

Leiden

1734

17050266X

Devillaine, A.

Tableau des maladies aigues et chroniques

Neuchatel

1782

170506029

Diatribe

Diatribe clementine ou Dissertation dans laquelle on discute

Avingnon

1777

180511777

Dibbetz Westerwout, J.

Beknopte beschryving der Zeventien Nederlandsche provincien

Nijmegen

1781

180512986

Dichtkundig

Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen dl.1

Emden

1748

180513621

Dichtkundig

Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen dl.2

Emden

1748

180513621

Dichtkundig

Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen dl.1

Emden

1753

180513966

Dichtkundig

Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen dl.2

Emden

1753

180513966

Dichtkundig

Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen dl.3

Emden

1753

180513966

Dichtkundig

Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen dl.4

Emden

1753

180513966

Dichtkundig

Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen dl.5

Emden

1753

180513966

Dichtkundig

Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen dl.6

Emden

1754

180513966

Dichtstukken

Dichtstukken van het ... Genootschap ... Kunstliefde spaart geen vlijt dl.1

Den Haag

1791

180516094

Dictaat

Dictaat over jurisprudentie Hs 23

S.l.

1920

1060428148

Dictionnaire

Dictionnaire portatif des conciles

Parijs

1764

18055588X

Dictys Cretensis

De bello Trojano, et Dares Phrygivs, de excidio Troiae

Parijs

1680

180565508

Dierquens, J.

Brief aan den wel edele gestrenge heer Mr. Joachim Rendorp

Den Haag

1778

107944529

Dieterich, G.

Aurea Bulla Caroli IV, Romanorum Imperatoris

Frankfort

1658

172517192

Diggelen, B. van

Zuiderzee, de Friesche Wadden en de Lauwerzee (de) dl.1

Zwolle

1849

167338684

Diggelen, B. van

Zuiderzee, de Friesche Wadden en de Lauwerzee (de) dl.2

Zwolle

1849

167338684

Dijk, J. van

Gedichten

Haarlem

1789

181264056

Dijk, J. van

Verlossinge van Israel uit Egipte (de)

Harlem

1791

181264137

Diogenes Laertius

De vitis, decretis et responsis celebrium philisophorum ll. X (VD16)

Bazel

1533

180631985

Dionysius Carthusianus

Cordiale quattuor novissimorum (GW 7511)

Deventer

1494

447562827

Dionysius Carthusianus

Cordiale quattuor novissimorum (GW 7512)

Deventer

1494

178884804

Dionysius (Pseudo)

Caelestis hierarchia, Ecclesiastica hierarchia, Divina nomina

Venetie

1502

194436837

Dionysius (Pseudo)

Coelestis hierarchia, Ecclesiastica hierarchia, Divina nomina

Parijs

1515

178412643

Dit

Dit is een schoon suyverlijck boecxken

Antwerpen

1625

184657296

Dit

Dit is een suyverlijck boecxken

Amsterdam

1600

216136482

Doctrine

Doctrine de Saint Augustin et de Saint Thomas (la)

S.l.

1764

180752855

Dodonaeus, R.

Ars medica, ofte ghenees-kunst

Amsterdam

1624

180753150

Dodonaeus, R.

Cruydt-boeck

Leiden

1608

18075355X

Dodonaeus, R.

Florum, et coronariarum odoratarumque nonnularum herbarum historia

Antwerpen

1569

135500346

Dodsley, R.

Verlichte Bramin, of de huishouding van het menschelyk leven (de)

Amsterdam

1770

029136881

Dodsley, R.

Verlichte Bramin, ofte de huishouding des menschelyken levens (de)

Haarlem

1760

02913689X

Dolce, L.

Dialogue sur la peinture

Florence

1735

180755889

Dole, M. de

Spighel vanden berouwhebbende sondaer (den)

Brussel

1628

207612145

Donellus, H.

Ad titulum Digestorum De rebus dubijs, commentarius

Bourges

1571

180794191

Dongjuma, W.

De conjunctie van Venus met de Zon in het jaar 1761 den 6 Juny

Leeuwarden

1760

181569736

Dortsma, P.

Smeekbrief aan den vermaarden Pieter Paulus

Den Haag

1775

170523136

Doujat, J.

Praenotionum canonicarum, libri quinque dl.1

Leipzig

1778

180820710

Doujat, J.

Praenotionum canonicarum, libri quinque dl.2:1

Leipzig

1778

180820710

Doujat, J.

Praenotionum canonicarum, libri quinque dl.2:2

Leipzig

1778

180820710

Dousa, J.

Annales rerum a priscis Hollandiae comitibus

Den Haag

1599

180813307

Downing, C.

Discoverie of the false grounds the Bavarian party have layd (a)

Londen

1641

18082290X

Dozy, R.

Geschiedenis der Middeleeuwen en Diplomatiek door R.P.A Dozy (Hs 1)

Leiden

1854

1021320501

Dragonetti, G.

Traite des vertus et des recompenses

Parijs

1768

244503109

Dreyer, J.

Miscellaneen oder Kleine Schriften

Luebeck

1784

180953125

Driver, F.

Bibliotheca Monasteriensis

Muenster

1799

180956116

Drogenbroeck, J. van

Beschryving van de verciering en toestel

Maastricht

1773

362558191

Dronkers, J.

Generaals van het Koninkrijk Holland, 1806-1810 (de)

Den Haag

1969

169268217

Drouin dit Dorimond, N.

Minnaar van zyne vrouw; blyspel (de)

Amsterdam

1705

071550828

Du Bois, N.

Ad quadraginta quinque propositiones

Leuven

1666

000460362

Du Cygne, M.

Explanatio rhetoricae

Luxemburg

1755

028132238

Du Jardin, T.

Geloof-geschillen

Gent

1710

181153815

Dubuisson, P.

Oude vryer, blyspel (de)

Amsterdam

1791

071219072

Ducrest, S.

Theatre de societe dl.1

Parijs

1781

049505076

Ducrest, S.

Theatre de societe dl.2

Parijs

1781

049505076

Duguet, J.

Traite des devoirs d'un evesque

Padua

1791

181148889

Duhamel du Monceau, H.

Waschbleeker en waschkaarsenmaaker (de)

Dordrecht

1792

079704492

Duhamel de Monceau, H.

Zeepsieder (de)

Dordrecht

1791

079650147

Dumas, J.

Abhandlung vom Selbstmorde

Leipzig

1775

181160730

Duns Scotus, J.

Questiones Scoti super Universalia Porphy

Venetie

1512

84865224X

Duquesne, A.

Verheventheden van Maria (de) dl.1

Thielt

1792

181244128

Duquesne, A.

Verheventheden van Maria (de) dl.2

Thielt

1792

181244128

Duquesne, A.

Verheventheden van Maria (de) dl.3

Thielt

1792

181244128

Duquesne, A.

Verheventheden van Maria (de) dl.4

Thielt

1792

181244128

Durach, J.

Hellfried en Hulda

Heusden

1793

186692080

Durandus, G.

De modo generalis concilii celebrandi

Lyon

1531

181247348

Duval, J.

Geschied- en staatkundige verhandeling over ... Unie van Utrecht

Utrecht

1790

181263645

Echt

Echt verhaal van de onlusten, voorgevallen in de provintie Groningen

Amsterdam

1748

170539431

Echt-reglement

Echt-reglement, over de steden, ende ten platten lande

Den Haag

1664

170540480

Eenige

Eenige ... redenen om de welke zommige Rooms Catholyke priesters

Utrecht

1770

029096502

Eerkroon

Eerkroon op de hoofden der doorluchtige staetsmannen dl.1

Dordrecht

1782

181809567

Eerkroon

Eerkroon op de hoofden der doorluchtige staetsmannen dl.2

Dordrecht

1783

181809567

Effen, J. van

Hollandsche spectator (de) dl.1

Amsterdam

1731

182315614

Effen, J. van

Hollandsche spectator (de) dl.2

Amsterdam

1732

182315614

Effen, J. van

Hollandsche spectator (de) dl.3

Amsterdam

1732

182315614

Effen, J. van

Hollandsche spectator (de) dl.4

Amsterdam

1732

182315614

Effen, J. van

Hollandsche spectator (de) dl.5

Amsterdam

1732

182315614

Effen, J. van

Hollandsche spectator (de) dl.6

Amsterdam

1733

182315614

Effen, J. van

Hollandsche spectator (de) dl.7

Amsterdam

1733

182315614

Effen, J. van

Hollandsche spectator (de) dl.8

Amsterdam

1733

182315614

Effen, J. van

Hollandsche spectator (de) dl.9

Amsterdam

1734

182315614

Effen, J. van

Hollandsche spectator (de) dl.10

Amsterdam

1734

182315614

Effen, J. van

Hollandsche spectator (de) dl.11

Amsterdam

1734

182315614

Effen, J. van

Hollandsche spectator (de) dl.12

Amsterdam

1734

182315614

Effigies

Effigies Romanorum pontificum a S. Petro ad Pium VI dl.2

Bassano

1775

215412494

Eggen van Terlan, J.

Invloed door Zuid-Nederland op Noord-Nederland (de)

Gent

1908

170578992

Eicken, G. von

Grundlinien zur Kenntniss der wichtigsten Krankheiten des Menschen

Mannheim

1794

181857790

Eikelenberg, S.

Gedaante en gesteldheid van Westvriesland voor den jaare MCCC

Alkmaar

1714

181859432

Einhard

Vita et gesta Karoli Magni (VD16)

Keulen

1521

181861658

Emmius, U.

Historia nostri temporis

Groningen

1732

181987740

Endenburg, J.

Gildebrieven van alle de gildens binnen de stad Gouda

Gouda

1713

184331110

Engel, J.

Kunst van nabootsing door gebaarden (de) dl.1 (titeluitgave 1790)

Amsterdam

1830

075306247

Engel, J.

Kunst van nabootsing door gebaarden (de) dl.2 (titeluitgave 1790)

Amsterdam

1830

075306247

Engelants

Engelants verraed ontdeckt

S.l.

1679

181999250

Engelberts, E.

Aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden (de) dl.1

Amsterdam

1784

181999463

Engelberts, E.

Aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden (de) dl.2

Amsterdam

1784

181999463

Engelberts, E.

Aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden (de) dl.3

Amsterdam

1784

181999463

Engelberts, E.

Aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden (de) dl.4

Amsterdam

1784

181999463

Engelen, F. van

Stukken concerneerende ... het ... recht tot het verleenen van remissie

Dordrecht

1780

095251960

Engelgrave, H.

Caeleste pantheon dl.1

Keulen

1658

182000664

Engelgrave, H.

Caeleste pantheon dl.2

Keulen

1658

182000664

Entdeckten

Die entdeckten Truemmer der Bauhernn Loge

Constantinopel

1790

141147490

Epictetus

Manuale et sententiae

Utrecht

1711

182029263

Epictetus

Opere nuouamente di Greco ridotte in volgare

Venetie

1565

027965937

Ericus, J.

Renatum e mysterio principium philologicum

Padua

1686

182311961

Ertz

Ertz-Hertzogliche Tugend-Zierde

Wenen

1711

182386775

Erzey, A.

Wiskonstige beschryving der reguliere lichamen

Amsterdam

1764

182388077

Espie, F. d'

Maniere de rendre toutes sortes d'edifices incombustibles

Parijs

1754

182445801

Estienne, C.

Agriculture et maison rustique (l')

Lyon

1653

182506797

Estius, G.

Waerachtighe historie van de martelaers van Gorcom

Antwerpen

1604

360295460

Estrades, G. d'

Karakter van den raad-pensionaris Jan de Wit (het) (Knuttel 18564)

Den Haag

1756

167124781

Etudes

Etudes sur la musique ecclesiastique grecque (Hs 8)

S.l.

1875

1029204357

Euclides

Boecken van de beginselen ende fondamenten der geometrie (de)

Amsterdam

1626

18253801X

Euclides

Boekken, van de beginselen der Wiskonsten (de)

Hamburg

1638

182538281

Euclides

Elementorum libri XV

Leipzig

1743

182536769

Euripides

Feniciaensche of gebroeders van Thebe

Amsterdam

1668

04583993X

Euripides

Hecuba

Leipzig

1800

027818659

Euripides

Ifigenie in Tauren

Amsterdam

1666

040910458

Eusebius (Pseudo)

Epistele vanden dode des Sancti Iheronimi (Hs 301)

Deventer

1550

799642770

Eversdijck, C.

Pacht-tafelen

Goes

1668

182573192

Ewald, J.

Ueber Volksaufklaerung; ihre Graenzen und Vortheile

Berlijn

1790

182587630

Examen

Examen et confutatio opusculi, au titulus: Responsum

S.l.

1799

182588602

Excellente

Excellente cronike van Vlaenderen (die)

Antwerpen

1531

811420116

Extracten

Extracten uyt het raedt-signaet der stadt Nymegen over den jare 1703

S.l.

1703

026252198

Extracten

Extracten uyt het reces van ... Gelre en Graefschaps Zutphen

S.l.

1707

035820535

Extracten

Extracten uyt het reces van ... Gelre en Graefschaps Zutphen

S.l.

1707

026387301

Extracten

Extracten uit het register der resolutien ... stad Nymegen

Nijmegen

1702

035791381

Eyb, A. von

Margarita poetarum

S.l.

1502

182631982

Eyndius, J.

Chronici Zelandiae libri duo

Middelburg

1634

182630943

Fabricius, J.

Bibliographia antiquaria

Hamburg

1760

148063756

Fagel, H.

Dissertatio de origine et usu juris romani in Hollandia

Den Haag

1779

183456114

Faille, P. de la

Bekeeringe van P. de la Faille, predikant te Kaudekerk

Antwerpen

1764

183487052

Fargue, J. la

Twede brief ... waarin het waare karakter van De Witt (Knuttel 18607)

Den Haag

1757

183490177

Fargue, J. la

Waare Karakter van den Raad-pensionaris De Witt (het) (Knuttel 18597)

Den Haag

1757

183490266

Fasciculus

Fasciculus mirre (NK 923)

Antwerpen

1518

183499328

Fatinellus de Fatinellisi

De referendariorum votantium signaturae justitiae collegio

Rome

1696

183503023

Favart, C.

Ninette in het hof, ofte de verliefde eygensinnigheyt, blyspel

Brussel

1762

166747017

Feder, J.

Grundlehren zur Kenntniss des menschlichen Willens

Goettingen

1789

183517857

Fegeli, F.

Brieven over verscheidene verschilpunten dl.1

Leuven

1756

166428590

Fegeli, F.

Brieven over verscheidene verschilpunten dl.2

Leuven

1756

166428590

Fegeli, F.

Brieven over verscheidene verschilpunten dl.3

Leuven

1756

166428590

Fegeli, F.

Brieven over verscheidene verschilpunten dl.4

Leuven

1756

166428590

Feitama, S.

Nagelaten dichtwerken

Amsterdam

1764

144144069

Feith, R.

De opwekking van Lazarus

Haarlem

1811

174795157

Feith, R.

Het graf

Amsterdam

1792

183524012

Feith, R.

Oden en gedichten dl.1

Amsterdam

1796

174830793

Feith, R.

Oden en gedichten dl.2

Amsterdam

1797

174830793

Feith, R.

Oden en gedichten dl.3

Amsterdam

1798

174830793

Feith, R.

Oden en gedichten dl.4

Amsterdam

1809

174830793

Feith, R.

Oden en gedichten dl.5

Amsterdam

1814

174830793

Feith, R.

Poetisch mengelwerk

Amsterdam

1788

183525175

Feith, R.

Thirsa, of de zege van den godsdienst. Treurspel

Amsterdam

1784

136115047

Fenelon, F.

Avantures de Telemaque, fils d'Ulysse (les)

Amsterdam

1792

183538021

Fenelon, F.

Directions pour la conscience d'un roi

Den Haag

1747

183540883

Festus

De verborum significatione. Lib. XX

Amsterdam

1700

179981412

Fichte, J.

Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre

Jena

1797

481286470

Fieux de Mouhy, C.

Masque de fer (le)

Den Haag

1759

208652868

Fischer, F.

Geschichte Friedrichs des Zweiten Koenigs von Preussen dl.1

Halle

1787

222827505

Fleury, C.

Kleiner historischer Katechismus

Muenster

1774

183692195

Focquenbroch, W. van

Alle de werken dl.1

Amsterdam

1696

183742192

Focquenbroch, W. van

Alle de werken dl.2

Amsterdam

1696

183742192

Foelix, M.

De l'effet ou De l'execution des jugements dans les pays etrangers

Parijs

1843

175984565

Fokke, A.

Leven van zijn excellentie ... Lucifer

Amsterdam

1799

029175364

Fokke, A.

Onscheidbaar drietal redenwezens verlichting, deugd en tijd (het)

Haarlem

1799

183751132

Fokke, A.

Paketboot, of Historie van Engeland (de)

Haarlem

1797

306669897

Fokke, A.

Verhandeling over de fortuin

Amsterdam

1788

028184343

Fokke, A.

Verhandeling over den lach en het lachwekkende

Amsterdam

1788

183752244

Fokke, A.

Verhandeling over den oirsprong der zeevaart

Den Haag

1802

177659130

Fokke, A.

Verscheidene tijdperken des menschelijken levens (de)

Amsterdam

1786

183752856

Foppes, W.

De conjunctie van Venus met de Zon in het jaar 1761 den 6 Juny

Leeuwarden

1760

181569736

Forbin, C. de

Memoires dl.1

Amsterdam

1730

181544652

Forbin, C. de

Memoires dl.2

Amsterdam

1730

181544652

Formey, J.

Emile chretien dl.1

Berlijn

1764

183781252

Formey, J.

Emile chretien dl.2

Berlijn

1764

183781252

Formey, J.

Emile chretien dl.3

Berlijn

1764

183781252

Formularium

Formularium instrumentorum (GW 10212)

Rome

1494

181571854

Formularium

Formularium parochiale

Luik

1773

181572052

Fortman, J.

Dichtlievende mengelingen

Hoorn

1772

181586096

Fox-Morzillo, S.

Commentatio in decem Platonis libros de Republica

Basel

1556

183790847

Fox-Morzillo, S.

Commentatio in decem Platonis libros de Republica

Basel

1556

183790723

Fox-Morzillo, S.

In Platonis dialogum, qui Phaedo

Basel

1556

183789938

Fox-Morzillo, S.

In Platonis Timaeum commentarij

Basel

1554

183790243

Fraats, M.

Gestorve, begraavene, verrezene, en verheerlykte Jesus (de)

Amsterdam

1760

027640256

Fraats, M.

Verreeze en verheerlykte Jesus (de)

Hoorn

1753

027640264

Franciscus de Mayronis

In primum sententiarum foecundissimum scriptum suum conflatus

Venetie

1520

183798678

Francius, P.

Epistola prima ad C. Valerium Accinctum

Amsterdam

1696

08385309X

Francius, P.

Epistola secunda ad C. Valerium Accinctum

Amsterdam

1696

083871837

Francius, P.

Epistola tertia ad C. Valerium Accinctum

Amsterdam

1696

083873716

Francius, P.

Kerkreden van 't jubeljaar

Amsterdam

1700

004716973

Francius, P.

Poemata

Amsterdam

1697

181737825

Franck, S.

Guldē Arcke (Die)

Emden

1560

181585200

Francken, C.

Verhandeling over de Kimbren (Hs 6)

S.l.

1840

1024150194

Francq van Berkhey, J. le

Bataafsch Athene ('t)

Leiden

1760

181512114

Francq van Berkhey, J. le

Gedichten dl.1

Amsterdam

1776

181521032

Francq van Berkhey, J. le

Verheerlijkt Leyden (het)

Leiden

1774

181519194

Franckenberg, J. von

Declaration de son eminence le cardinal-archeveque de Malines

S.l.

1789

17163246X

Freschot, C.

Origine, progressi e ruina del Calvinismo nella Francia

Parma

1693

135229480

Fresnoy, C. du

Schilder-konst (de)

Amsterdam

1733

181302489

Fuchs

Methode abregee d'etudier la religion par principes

Straatsburg

1783

181433737